Complicaties diabetes mellitus

Dit kan direct aan de baby gegeven worden met een lepeltje, cupje of spuitje. Mocht de baby nog niet aan de borst kunnen drinken, probeer dan binnen zes uur na de bevalling te starten met het afkolven van moedermelk. Kolven kan met de hand of met een elektrische kolf. Het starten met borstvoeding kan moeilijker zijn als de baby niet op de kraamafdeling, maar op de kinderafdeling ligt. Direct na de bevalling kan de bloedsuiker van de moeder dalen. De insulinebehoefte van de moeder daalt direct na de bevalling. De moeder kan haar insulinedosering direct na de bevalling halveren.

Bij sommige vrouwen komt de eten melkproductie langzamer op gang. Het is voor de baby belangrijk om zo snel mogelijk regelmatig kleine beetjes moedermelk te krijgen. Dit houdt in dat vaak aanleggen extra van belang. Binnen het eerste uur na de bevalling en groente daarna acht tot twaalf keer per 24 uur. De voedingen hoeven niet lang te duren. Vaker is belangrijker dan 'lang' aan de borst. Let op een goede aanlegtechniek, zodat de baby het colostrum goed kan drinken in plaats van te sabbelen zonder melk binnen te krijgen. Extra afkolven om de melkproductie te stimuleren is in sommige situaties aan te raden. Dit kan de eerste periode het beste met de hand gedaan worden nadat de baby aan de borst heeft gedronken. Kolven met de hand levert meer colostrum.

de zwangerschap, keizersnede, aangeboren afwijkingen of premature bevallingen. Door de ziekenhuisbevalling kom je in aanraking met protocollen en medische afspraken. Er is wereldwijd geen eenduidigheid over het beleid na een bevalling. Dit beleid wordt in een ziekenhuis vaak het 'glucose protocol' genoemd. Kinderartsen in Nederland houden verschillende bloedsuikerwaardes aan die als acceptabel worden gezien bij de baby. De glucosewaarden van de moeder worden vaak vooraf al besproken met de diabetesverpleegkundige en de meeste moeders weten zelf hoe zij om moeten gaan met bijvoorbeeld het aanpassen van de insulinepomp. Starten met borstvoeding, de glucosewaardes bij de moeder blijven gedurende de borstvoedingsperiode lager, waardoor de moeder in de regel minder insuline nodig heeft. De insuline die moeder gebruikt, komt niet in de moedermelk. Het geven van moedermelk in combinatie met het gebruik van insuline is veilig.

Borstvoeding als je diabetes mellitus


Want niet iedere diabetesverpleegkundige heeft praktische tips hoe je borstvoeding kunt geven als je diabetes hebt. Aandachtspunten, voor een moeder met dm zijn er een aantal aandachtspunten ten aanzien van het geven van borstvoeding. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de melkproductie een dag later op gang kan komen dan bij een pasbevallen vrouw zonder. De vraag is, of dit een gevolg is van de diabetes of van bijvoorbeeld scheiding van moeder en kind, bijvoeding van de baby, manier van bevallen of gebruik van medicatie. Een goede voorbereiding en begeleiding bij de start is belangrijk! Een aantal ziekenhuizen biedt de mogelijkheid om met de instellingslactatiekundige ibclc een afspraak te maken termijn om de borstvoedingsperiode te bespreken. Mocht dit niet mogelijk zijn, neem dan contact op met een vrijgevestigde lactatiekundige ibclc. Bevallen in Nederland, als je dm i hebt, is dit een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen. De kans bestaat dat de baby direct na de geboorte wordt opgenomen op de kinderafdeling.

Nhg-standaard, diabetes mellitus type 2 nhg


There are various types of diabetic neuropathy: peripheral, autonomic, proximal, and focal. . Diabetic peripheral neuropathy is the most common form of nerve damage, and it most often affects the nerves going to the feet. People who have had type 1 diabetes for a very long time and who havent done well managing their blood glucose may lose sensation in their feet. . They may also experience pain, weakness, or tingling. The most serious complication of diabetic peripheral neuropathy in the feet is that people may not realize when they have a sore on their foot. . The sore can become infected, the infection can spread, and left untreated, the foot may need to have surgery to keep the infection from spreading more. Macrovascular Complications: The heart Type 1 diabetes can also affect the large blood vessels, causing plaque to eventually build up and potentially leading to a heart attack. . To prevent heart disease as a result of diabetes, you should manage your diabetes well.

Microvascular Complications: eye, kidney, and Nerve disease you have small blood vessels that can be damaged by poor blood glucose control. . Damaged blood vessels dont deliver blood as well as they should, so that leads to other problems, specifically with the eyes, kidneys, and nerves. Eyes: Because of type 1 diabetes, you can develop cataracts and/or retinopathy in your eyes. . Retinopathy, or damage to the retina, is much more common than cataracts in type 1 diabetes, but both can cause loss of vision. . to avoid eye problems associated with type 1 diabetes, keep your blood glucose under control and have yearly dilated eye check-ups to monitor your eye health. Kidneys: If untreated, kidney disease (also called diabetic nephropathy) leads to dialysis and/or kidney transplant. . Uncontrolled (or poorly controlled) diabetes will likely eventually fitness snijwond cause the kidneys to fail; theyll be unable to clean the blood like they should. .

To prevent diabetic nephropathy, you (or your child) should be tested every year for microalbuminuria, which is a condition thats an early sign of kidney problems. . The test measures how much protein is in the urine. . When the kidneys begin to have problems, they start to release too much protein. Nerves: Nerve damage caused by diabetes is also known as diabetic neuropathy. . The tiny blood vessels feed your nerves, so if the blood vessels are damaged, then the nerves will eventually be damaged as well.

Diabetes mellitus - wikipedia


Cold skin, confusion, weakness, if you think you (or your child) has dka, you can quickly confirm it with two at-home tests: Check the blood glucose level: If its above 250mg/dl, you have very high blood sugar (blood glucose and its quite possible that you. Use a ketone strip to test urine for ketones: keep these handy at home so that if you suspect dka, you can immediately test. . you can get ketone strips at your local pharmacy; you dont need a prescription for them. . The strip will turn a deep purple if too many ketones are in the body. . (If you cant urinate, drink 8oz and wait 10 to 20 minutes. .

you should then be able to urinate.). Diabetic ketoacidosis must be treated, so as soon as you confirm dka, call your doctor. . If you dont have any ketone strips available but still suspect dka, go to the nearest hospital emergency room immediately to be evaluated. Long-term diabetes Complications, by tightly controlling your blood glucose level (or your childs blood glucose level you can avoid long-term complications of type 1 diabetes. . Basically, if you work to avoid the short-term complications, youll also be doing some long-range planning and avoiding the complications listed in this section. These complications develop over many years—usually at least 10 years—and they all relate to how blood glucose levels can affect blood vessels. . Uncontrolled blood glucose can, over time, damage the bodys tiny and large blood vessels. Damage to your tiny blood vessels causes microvascular complications ; damage to your large vessels causes macrovascular complications.

Search diabetes mellitus type 1 - docSlide

However, its also possible to develop diabetic ketoacidosis after youve been diagnosed with diabetes—if you arent taking care of your blood glucose levels as you should. Heres how diabetes ketoacidosis develops: When the producten body runs out of insulin—and that will happen as the effects of diabetes take their toll—you cant use glucose properly or effectively. . Without glucose to fuel your body, it starts to use fat to get its energy. When fat is broken down by the body, ketones are released. When too many ketones build up in the blood, it makes the blood acidic, leading to diabetic ketoacidosis if the situation isnt dealt with. The signs and symptoms of dka are: Frequent urination, extreme thirstiness. Abdominal pain, weight loss, fruity smell on breath (thats the smell of ketones being released from your body).

complicaties diabetes mellitus

Suikerziekte ( diabetes mellitus complicaties (netvlies

If you treat hypoglycemia when its in the mild or moderate stages, then you can prevent far more serious problems; severe hypoglycemia can cause a coma and even death (although very, very rarely). The signs and symptoms of low blood glucose are usually easy to recognize: Rapid heartbeat, sweating, paleness of skin. Anxiety, numbness in fingers, toes, and lips. Sleepiness, confusion, headache, slurred speech, for more information about hypoglycemia and how to treat it, please read our article on hypoglycemia. If you're a parent with a child who has type 1 diabetes, you can also read our article about managing hypoglycemia in children with type 1 diabetes. Diabetic Ketoacidosis: diabetic ketoacidosis (sometimes abbreviated to dka) is sometimes the first indication that hart a person has type 1 diabetes, and can be a serious complication of lack of insulin. Diabetes develops gradually and so people may not realize that they have it—until it becomes very serious very quickly and they have diabetic ketoacidosis.

Type 1 diabetes is complicated—and if you dont manage it properly, there are complications, both short-term and long-term. . If you dont manage it properly is an important if statement: by carefully managing your model blood glucose levels, you can stave off or prevent the short- and long-term complications. . And if youve already developed diabetes complications, controlling your blood glucose levels can help you manage the symptoms and prevent further damage. Diabetes complications are all related to poor blood glucose control, so you must work carefully with your doctor and diabetes team to correctly manage your blood sugar (or your childs blood sugar). Short-term diabetes Complications, hypoglycemia: Hypoglycemia is low blood glucose (blood sugar). . It develops when theres too much insulin—meaning that youve taken (or given your child) too much insulin or that you havent properly planned insulin around meals or exercise. . Other possible causes of hypoglycemia include certain medications (aspirin, for example, lowers the blood glucose level if you take a dose of more than 81mg) and alcohol (alcohol keeps the liver from releasing glucose). There are three levels of hypoglycemia, depending on how low the blood glucose level has dropped: mild, moderate, and severe. .

Cystic Fibrosis Related, diabetes

Er is geen enkel bezwaar voor vrouwen met diabetes mellitus (DM) om haag borstvoeding te geven! Informatie over borstvoeding is van belang voor iedere vrouw die haar kind borstvoeding wil geven. Wanneer je zwanger bent en dm i hebt, kan het zijn dat je je afvraagt of dit wel mogelijk is en zo ja hoe gaat dat dan? Waar moet je op letten en wat is de invloed ervan op de baby? Niet iedere zorgverlener, verloskundige, gynaecoloog of verpleegkundige kan je op die vragen een duidelijk antwoord geven. De diabetesverpleegkundige kan uitleg geven over hoe je het beste met afwijkende bloedsuikers kunt omgaan na de bevalling en tijdens de borstvoedingsperiode. Maar in de praktijk blijkt dat dit niet altijd, én niet altijd goed gebeurt.

Complicaties diabetes mellitus
Rated 4/5 based on 755 reviews
Recensies voor het bericht complicaties diabetes mellitus

  1. Anupa hij schrijft:

    Dvn ondersteunt leden op allerlei manieren in hun strijd voor goede zorg en een beter leven. Het lichaam is ongevoelig geworden voor insuline. Behandeling, diabetes gaat niet over, maar kan gelukkig goed worden behandeld.

  2. Sotedipo hij schrijft:

    Als u leert uw bloedglucose zo normaal mogelijk (tussen de 4 en 10 mmol/l) te krijgen en te houden ( reguleren) nemen de klachten af en zorgt u ervoor dat u zo gezond mogelijk blijft. Ook de insulinebehoefte is per individu verschillend en het is belangrijk dat het multidisciplinaire team voor iedereen een advies op maat geeft. Daardoor wordt de hoeveelheid glucose in het bloed te hoog. Dit wordt de basale insulinebehoefte genoemd.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: