Maagsonde protocol

maagsonde protocol

Maar je mag zelf geen indicaties stellen. Functionele zelfstandigheid betekent namelijk niet dat je als verpleegkundige zelf mag besluiten over de noodzaak van deze handelingen: de arts stelt de diagnose en de verpleegkundige houdt zich aan de geldende richtlijnen en protocollen. Ben je praktijkondersteuner maar geen verpleegkundige, dan heb je geen functionele zelfstandigheid. Het systeem in de wet big laat toe dat ook praktijkondersteuners die geen verpleegkundigen zijn, voorbehouden handelingen mogen uitvoeren. De huisarts moet er dan zeker van zijn dat deze praktijkondersteuner voldoende bekwaam is onbekwaam maakt onbevoegd en moet ook het nodige toezicht regelen. Casus 1: vitamine B12-injectie. Martha, een niet-big-geregistreerde praktijkondersteuner, is alleen in de praktijk wanneer mevrouw Lubbers langskomt voor haar vitamine B12-injectie.

Als je niet bekwaam bent, ben je automatisch ook niet bevoegd volgens brief de wet big. Dat je bekwaam bent, kan het gevolg zijn van relevante scholing en praktijkervaring. 1, functionele zelfstandigheid, ben je verpleegkundige, dan staat in de wet big je deskundigheidsgebied beknopt beschreven. In artikel 33 staat: tot het gebied van deskundigheid van de verpleegkundige wordt gerekend: (a) het verrichten van handelingen op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging; (b) het ingevolge opdracht van een beroepsbeoefenaar op het gebied van de individuele schoon gezondheidszorg verrichten van handelingen. Denk bij (a) bijvoorbeeld aan inspectie bij wondverzorging of begeleiding bij instellen van insuline; bij (b) (in opdracht het inbrengen van een infuus. Verricht je handelingen buiten het deskundigheidsgebied, tenzij dat strikt noodzakelijk is, zoals bij een noodgeval, dan ben je strafbaar volgens de wet big. Voortvloeiend uit artikel 39 van de wet big heb je nog het Besluit functionele zelfstandigheid. Volgens dit besluit horen bepaalde handelingen tot de deskundigheid van de verpleegkundige. Zo mag je injecties toedienen zonder toezicht en tussenkomst van de huisarts (functionele zelfstandigheid) als je verpleegkundige bent. Andere voorbeelden van functionele handelingen zijn het inbrengen van een blaaskatheter, het aanleggen van een infuus, en het inbrengen van een maagsonde.

maagsonde protocol
met enkele praktijkvoorbeelden kort in op het systeem van de voorbehouden en risicovolle handelingen. Heel kort ga ik ook in op twee daarmee samenhangende onderwerpen waarover in de praktijk soms misverstanden bestaan: de voorschrijfbevoegdheid bij ur-geneesmiddelen en het stellen van een medische diagnose. De voorbehouden handeling, de wet big geeft een opsomming van voorbehouden handelingen: handelingen die risicos met zich meebrengen wanneer een niet-deskundige die uitvoert. Een zelfstandig bevoegde stelt hiervoor de indicatie en besluit om deze zelf uit te voeren, hetzij op te dragen aan een andere beroepsbeoefenaar. De opdrachtgever moet zeker zijn van de bekwaamheid van de opdrachtnemer en, voor zover redelijkerwijs nodig, aanwijzingen geven en toezicht verzekeren. De opdrachtnemer vaak zal dat een praktijkondersteuner of praktijkassistente zijn mag alleen in opdracht handelen, en moet handelen in overeenstemming met die opdracht. En tot slot moet de opdrachtnemer bekwaam zijn om de handeling uit te voeren. De wet big stelt in beginsel geen voorwaarden aan de functie of het beroep van degene die de voorbehouden handeling verricht.
maagsonde protocol

Gde ti moya polovina vetten mp3 download


Ook voor de huisarts groepsles is het vastleggen van afspraken belangrijk. De huisarts is immers verantwoordelijk voor het verlenen van verantwoorde zorg op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de wet big (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). De huisarts kan in bepaalde situaties tuchtrechtelijk aangeklaagd worden wanneer de praktijkondersteuner of praktijkassistent een fout maakt. In dergelijke gevallen wordt beoordeeld of de huisarts alles gedaan heeft wat in redelijkheid verwacht mag worden wat betreft de organisatie, de instructie, en de vraag of de huisarts het nodige toezicht en voldoende mogelijkheid van tussenkomst heeft geboden. Tussenkomst wil zeggen: de mogelijkheid om in te grijpen. Dit kan betekenen dat een huisarts telefonisch bereikbaar is om aanwijzingen te geven of om een aanvulling op de opdracht te geven. Het hangt af van de situatie. Soms kan het nodig zijn dat de huisarts ter plekke aanwezig is om te kunnen ingrijpen of de handeling over te nemen.

Protocol maagsonde verwijderen via de neus


Het doel van een maagsonde inbrengen is het tot stand komen van ee n kunstmatige verbinding met de maag om voeding en vocht toe te dienen. Hoe ging dat ook al weer protocol inbrengen van een maagsonde via de neus en mag i k dat alle zorg prottocollen op een site of je nu verzorgende verpleegkundige helepende of ziekenverzorgende bent het is belangrijk voor de wet big wat je wel. De ligging van de sonde werd gecontroleerd middels auscultatie in plaats van met een pH-bepaling en bij twijfel gevolgd door een X-thorax. Soms is het de individuele verpleegkundige die nog zo handelt, werkend op haar ervaring. Soms blijkt de richtlijn/het plaatselijke protocol (gebaseerd op de richtlijn). "Up to now, only a few studies have directly investigated whether insulin levels are associated with breast cancer risk, and those studies have yielded conflicting results says geoffrey kabat,. "duizelingen sommige mensen voelen zich altijd duizelig of vallen bijna flauw als ze te lang gestaan hebben. "Young women who have been exposed to a number of negative life events should be considered an 'at-risk' group for breast cancer and should be treated accordingly." The researchers indicate that women were interviewed after their diagnosis, which may color their recall of their past. "Could you wake up the model please?" #Shooting #lignavita @ ligna vita https.

maagsonde protocol

Vraag de bewoner het hoofd licht voor over te buigen, de luchtpijp wordt zoiets afgesloten vraag de bewoner om slokjes water te drinken en schuif de sonde na iedere slikbeweging langzaam en voorzichtig vooruit. ( na het slikken is de keel heel even ontspannen) vraag aan bewoner als zelf drinken niet gaat, of je water in de wangzak mag spuiten. (dit stimuleert slikken of wrijf over de keel om slikken te stimuleren) controleer tussen door de mondholte, de sonde kan in de mond opkrullen, trek dan terug tot de sonde weer recht is spreek de bewoner bemoedigend toe en vraag hoe het gaat schuif. Terug of breng hem iets verder in en zuig nogmaals maagsap. De sonde kan opgekruld in de maag liggen bij nog geen succes de bewoner op de linkerzijde laten liggen en nogmaals proberen maagsap op te zuigen ben je er zeker van klysma dat de sonde goed zit, zet het afsluitdopje op de sonde en zet.

Plak op 20 -. Een stukje pleister om de sonde en steek hier de veiligheidsspeld door, voor bevestiging aan de kleding van de bewoner was de handen nazorg. Bewoner help de bewoner in de gewenste houding bespreek hoe de bewoner de handeling ervaren heeft open in overleg met de bewoner de bedgordijnen materialen ruim alle gebruikte materialen. Verzorgende rapporteer je gegevens in verpleegplan en schuif de datum door. Beschadiging van het slijmvlies aspiratie(pneumonie benauwdheid en onrust).

Bijscholing medicatie uitreiken en toedienen - zorgcollege

Materialen, leg klaar: beker water verzadigde met rietje of spuitje met water indien drinken niet wil lukken tissues handdoek bekkentje twee maagsondes van de fitness juiste dikte injectiespuit van 60 cc of.( controleer of het aanzetstuk past.) pleister afgeknipt 3 maal kleine, 1 maal grotere. Voorkeur bruine pleisters, let op allergie (zie. D.a.) veiligheidsspeld stethoscoop wattenstaafjes omgeving zet alles klaar aan de rechterkant van de bewoner, indien linkshandig andere kant scherm het bed. Privacy stel het bed op werkhoogte om je rug te ontlasten Uitvoering was je handen neem de sonde uit de verpakking en meet de benodigde lengte: Uiteinde sonde vanaf de neuspunt via het oor, kin, borstbeen naar het maagkuiltje. Markeer dit punt met een pleister als er geen maat aanduiding op de sonde staat spreek met de bewoner een non-verbaal stopteken. (door invloed te kunnen uitoefenen geeft dit een gevoel van veiligheid) eventueel gebitsprothese uitdoen en eventueel bril afzetten leg een handdoek over de borst van de bewoner (i.v.m. Braken) vraag de bewoner zijn neus te snuiten reinig indien nodig de neus met de wattenstaafjes vraag de bewoner om beurten een neusgat dicht te drukken en door de ander te ademen. (grootste doorlaatbaarheid vast stellen.) geef indien mogelijk de bewoner een glas water en een tissue in handen spoel sonde af met warm water (vergemakkelijkt het inbrengen van de sonde) houd bekkentje binnen handbereik (i.v.m. Braken) laat de bewoner het hoofd licht achterover buigen, leg eventueel een hand op het voorhoofd schuif voorzichtig het uiteinde van de sonde door het neusgat, met een neerwaartse beweging in de richting van het oor, tot de keelholte wanneer enige weerstand optreedt stoppen met.

maagsonde protocol

Antistollingsmedicatie - vademecum Hematologie

Het uiteinde van de catheter dient op de bodem van de maag te liggen. De maagsonde die we in huis gebruiken is de microsonde van. Kennis van de pda hebben in verband met het verwisselen van de maagsonde. Moeten na 10 dagen verwisseld worden om te voorkomen dat de sonde te hard wordt en beschadigingen gaat geven in het lichaam. Sondes van poly-urethaan mogen maximaal 6 weken blijven zitten kennis hebben van hygiënische aspecten. Attitude, houdt rekening met de gevoelens van de bewoner en zorg voor privacy. Informeer en overleg met de bewoner over: de handeling en welke lichamelijke reactie te verwachten is vraag toestemming. De bewoner heeft zelfbeschikkingsrecht over eigen lichaam let op tekenen van spanning help de bewoner indien mogelijk in halfzittende houding, goed gesteund door koolhydraten kussens.

Protocol inbrengen van een maagsonde via de neus, voorbehouden handeling, doel, het inbrengen van een maagsonde via de neus, zodat voeding en/ of vocht hierdoor kan worden toegediend. Algemene opmerkingen vooraf: kennis. Een maagsonde is een dunne slang van 110 cm die wordt ingebracht voor het geven van sondevoeding wanneer de bewoner door neurologische problemen niet meer zelf voeding tot zich kan nemen. De maagsonde wordt ingebracht door de neus. Bij de bewoner geeft dit reacties als tranende ogen, kokhalzen en misselijkheid. Het is voor de bewoner moeilijk deze reacties te beheersen. Stop als de bewoner moet kokhalzen, maaltijden let op tekenen van benauwdheid en/ of hoesten.

Verpleegkundige interventies bij hersenletsel hersenen

Inleiding, de ervaring leert dat ontwikkelingen in de gezondheidszorg nooit stilstaan. Verschuivingen in je takenpakket zullen altijd blijven optreden. Blijf dan ook opletten: ben je als big-geregistreerde praktijkondersteuner voldoende deskundig en bekwaam om een handeling uit dat nieuwe takenpakket uit te voeren? En ontlasting zijn de afspraken over welke taken je mag uitvoeren, goed vastgelegd? Dat is in je eigen belang. Want als je een big-geregistreerde praktijkondersteuner bent dan val je onder het tuchtrecht en kun je persoonlijk aangeklaagd worden. Maar ook als je geen verpleegkundige achtergrond hebt, kun je als praktijkondersteuner persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, net als de praktijkassistent: niet via het tuchtrecht, maar wel via het civiele recht of zelfs via het strafrecht.

Maagsonde protocol
Rated 4/5 based on 869 reviews
Recensies voor het bericht maagsonde protocol

  1. Eqeqeq hij schrijft:

    Dien zo nodig medicatie toe om de angst of agitatie tegen te gaan. Knip de eventueel aanwezige bevestigingshechting los en trek de centrale lijn uit het bloedvat. Elke andere methode brengt gevaar voor lekkage met zich mee! Voor je de voeding geeft zet je de patient in de juiste houding om aspiratie te voorkomen.

  2. Ykijix hij schrijft:

    Opdrachten uitvoeren 6, lokaliseren van pijn 5, terugtrekken na pijn. Bevestiging door middel van banden Van belang is, dat het opvangsysteem goed tegen de stoma gedrukt zit. Overleg met de dietiste over de juiste sondevoeding en de hoeveelheid. Onder vitale functies wordt verstaan: de bloeddruk, de ademhaling, de pols en de temperatuur en het bewustzijn.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: